СНиП 2.03.13-88 Підлоги. Товщина покриття підлог, прошарок, стяжка

27.07.2015

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

ПІДЛОГИ

Дата введення 1989-01-01

РОЗРОБЛЕНІ Цнііпромзданій Держбуду СРСР (канд. техн. наук В. П. Кім — керівник теми, Е. В. Григор’єв) з участю ЦНИИЭП житла Госкомархитектуры (Д. К. Баулін — керівник теми, канд. техн. наук М. А. Хромов)

ВНЕСЕНІ Цнііпромзданій Держбуду СРСР

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Управлінням стандартизації і технічних норм у будівництві Держбуду СРСР (Ст. М. Скубка)

ЗАТВЕРДЖЕНІ постановою Державного будівельного комітету СРСР від 16 травня 1988 року № 82

на ЗАМІНУ СНиП II-Ст. 8-71

При користуванні нормативним документом слід враховувати затверджені зміни будівельних норм і правил та державних стандартів, опубліковані в журналі «Бюлетень будівельної техніки», «Збірнику змін до будівельних норм і правил» Держбуду СРСР та інформаційному покажчику «Державні стандарти СРСР» Держстандарту СРСР.

ці норми поширюються на проектування підлог виробничих, житлових, громадських, адміністративних та побутових будівель.

Підлоги з нормованим показником теплозасвоєння поверхні підлоги слід проектувати з урахуванням вимог СНиП ІІ-3-79.

Проектування підлог тваринницьких, птахівничих та звірівницьких будівель та приміщень слід здійснювати з урахуванням вимог СНиП 2.10.03-84.

Будівельні полімерні матеріали та вироби для підлоги слід застосовувати у відповідності з Переліком полімерних матеріалів і конструкцій, дозволених до застосування в будівництві, затвердженим Міністерством охорони здоров’я СРСР за погодженням з Держбудом СРСР.

При проектуванні підлоги необхідно дотримуватися додаткові вимоги, встановлені нормами проектування конкретних будівель і споруд, протипожежними та санітарних норм, а також норм технологічного проектування.

Дані норми не поширюються на проектування знімних підлог; підлог, розташованих на вічномерзлих ґрунтах, і теплих підлог.

Прийняті найменування елементів підлоги наведені в додатку 3.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вибір конструктивного рішення статі слід здійснювати виходячи з техніко-економічної доцільності прийнятого рішення в конкретних умовах будівництва з урахуванням забезпечення:

пожежовибухобезпеки.

1.2. Проектування підлог слід здійснювати залежно від заданих впливів на підлоги і спеціальних вимог до них, з урахуванням кліматичних умов будівництва.

1.3. Інтенсивність механічних впливів на підлоги слід приймати за табл. 1.

1.4. Інтенсивність впливу рідин на підлогу слід вважати:

малій — незначний вплив рідин на підлогу; поверхня підлоги суха або злегка волога; покриття підлоги рідинами не просочується; прибирання приміщень з розливанням води зі шлангів не виробляють;

середньої — періодичне зволоження підлоги, що викликає просочування покриття рідинами; поверхня підлоги зазвичай волога або мокра; рідини по поверхні підлоги стікають періодично;

великий — постійне або часто повторюване набрякання рідин по поверхні підлоги.

Зона впливу рідин внаслідок їх перенесення на підошвах взуття і шинах транспорту поширюється в усі сторони (включаючи суміжні приміщення) від місця змочування підлоги: водою і водними розчинами на 20 м, мінеральними маслами і емульсіями — на 100 м.

Миття підлоги (без розливання води) рідкісні і випадкові попадання на нього бризок, крапель тощо не вважаються впливом на підлогу рідин.

1.5. В приміщеннях з середньою і великою інтенсивністю впливу на пол рідин слід передбачати ухили підлоги. Величину ухилів підлоги слід приймати:

0,5 — 1% при безшовних покриттях та покриттях із плит <крім бетонних покриттів усіх видів);

1 — 2% при покриттях з бруківки, цегли і бетонів всіх видів.

Ухили лотків і каналів в залежності від застосовуваних матеріалів повинні бути відповідно не менше зазначених. Напрямок ухилів має бути таким, щоб стічні води стікали в лотки, канали і трапи, не перетинаючи проїздів і проходів.

1.6. Ухил підлоги на перекриттях слід створювати застосуванням стяжки змінної товщини, а підлог на грунті — відповідної плануванням ґрунтової основи.

1.7. У приміщеннях для зберігання і переробки харчових продуктів необхідно застосовувати підлоги без порожнеч (повітряного простору під покриттям).

Короткий опис статті: підлоги Сніпи на порталі ВАШ БУДИНОК. СНиП 2.03.13-88 від 01.01.1989 р. Підлоги. Товщина покриття підлог, прошарок, стяжка і підстильні шари підлог СНиП 2.03.13-88 від 01.01.1989 р. підлоги товщина покриття підлог прошарок стяжка підстильні шари

Джерело: СНиП 2.03.13-88 Підлоги. Товщина покриття підлог, прошарок, стяжка і підстильні шари підлоги

Також ви можете прочитати